10. Lecke A csendéletfestés kompozíciója (Ingyen festőleckék)

Ebben a leckében megbeszéljük a csendélet festés folyamatát. A leckében leírt egymást követő lépések egyfajta ellenőrző listaként is szolgálhatnak, ami segít kézben tartani az alkotás folyamatát, a modell beállításától kezdve egészen a kép befejezéséig…

A lecke lentebb a hirdetés után folytatódik!

Realista Asztalicsendélet Festő Online Festészeti Tanfolyam

Ebben a tanfolyamban összesen 29 lecke található, ilyen és ehhez hasonló leckék, mint amit most is olvasol, hiszen ez a jelenlegi lecke is ebből a tanfolyamomból származik. Szóval ezt a leckét szorozd meg 29 -el és akkor megkapod annak a tananyagnak a körülbelüli méretét ami a teljes tanfolyamban található!

Elképesztő ugye!?

A tanfolyamban a csendéletek kompozíciójáról, beállításáról, történetéről a színekről, a lazúr festő technikáról, a grisaille, a verdaccio és sfumato technikákról tanulhatsz.

De megismerheted az „Encajar” módszert is, ami a csendélet pontos mérésében és megrajzolásában segít neked. Tanulhatsz a faktúráról ecsetkezelésről és a csendéletfestéshez alkalmazott színekről, palettákról is.

Továbbá 11 db kép komplett megfestését bemutató videót is találhatsz e tanfolyamon belül! Ezekben a videókban 1-1 csendélet festését mutatom be és magyarázom el neked, elejétől a végéig!

A teljes tanfolyam ára: 25950,- Ft

Most csak 4950,- Ft-ért tiéd lehet ez a tanfolyam

Az akció határozatlan ideíg tart, és ez a tanfolyam sosem volt még ennyire olcsó! A jelenlegi a járványhejzetre tekintettel áraztam így le a tanfolyamot, ezzel segítve, csökkentve az otthonmaradás miatti bezártság mellékhatásait!

Ha szeretnéd megszerezni, most érdemes lecsapni rá!

Ez 21000,- Ft, azaz huszonegyezerforint kedvezmény!

Az akció határozatlan ideíg tart, és ez a tanfolyam sosem volt még ennyire olcsó! A jelenlegi a járványhejzetre tekintettel áraztam így le a tanfolyamot, ezzel segítve, csökkentve az otthonmaradás miatti bezártság mellékhatásait!

Ha szeretnéd megszerezni, most érdemes lecsapni rá!

A csendélet kompozíció 1.

A képmező

Képsíknak vagy képmezőnek nevezzük, azt a teret, ami tulajdonképpeni alkotásunk táblaképünk határain belül található.

Egyszerűen szólva, egy bekeretezett kép, a keretek közötti, a keretek által határolt területe.

 

A képsík normál esetben 3 fő részre tagolódik.

  1. Előtér
  2. Középtér
  3. Háttér

Az előtér feladata, hogy a néző tekintetét a kép témájára irányítsa, vezesse.

A középtérben foglal helyet a kép tulajdonképpeni témája, itt zajlanak azok az események, itt találhatók, azok a motívumok, melyek a kép mondanivalóját adják.

A háttér szerepe általában a kép összefogása. A háttérnek ugyanakkor fontos szerep jut a kép mélységének megteremtésében, a térillúzió kialakításában, Ennek köszönhető, hogy a néző majd el tudja képzelni a két dimenziós alkotást 3 dimenzióban. Ebben a háttér mellett az előtér is szerepet vállal.

Szimmetria, aszimmetria kérdése

A festészetben általában kerülni kell a túlzott szimmetriát.

Ennek oka, hogy az emberi agy a szimmetriát esztétikusnak találja, és mindenben ezt keresi.

Amikor egy képet szemlélünk, akkor a kép témájának, színeinek, faktúrájának és kompozíciójának tudatos elemzésén túl, lezajlik agyunkban egy többnyire sokkal gyorsabb folyamat is, mely tudat alatt megy végbe.

Ilyenkor elménk a képen található mintázatokat és elrendezést a saját minden emberre közösen jellemző tudatalatti séma szerint értékeli, melynek egyik fontos eleme a szimmetriák keresése.

Az ember valamiért ösztönösen ragaszkodik a szimmetriához,

A probléma ezzel az, hogy mivel ez tudat alatti folyamat, így nem tudjuk befolyásolni. Amikor elménk megtalálja, amit keresett, jelen esetben a szimmetriát, akkor ez a folyamat leáll, hiszen megvan, amit keresett. Ez tudatosan többnyire abban nyilvánul meg, hogy elveszítjük az érdeklődést a kép iránt, a kép unalmassá válik.

Ezzel szemben, ha aszimmetrikus a kép elrendezése, akkor elménk nem találja meg ezt a szimmetriát, és folyamatosan keresi. Mivel nem találja, kénytelen tovább keresni. Ennek következtében folyamatosan foglalkoztatja a kép, az érdeklődést nem veszíti el iránta, a kép nem válik unalmassá.

Ugyanakkor, mivel a szimmetria alapvetően esztétikus az ember számára, bizonyos esetekben jó lehet ennek alkalmazása is. Ilyen esetekben, általában megfelelő eszközökkel tesszük gazdagabbá a képet, hogy a szimmetria könnyű felismerése után is foglalkoztassa a nézőt.

Másik érdekes jelenség, amit kompozíciós szempontból érdemes figyelembe venni, hogy a képeket balról jobbra nézzük meg. Ez valószínűleg összefüggésben van azzal, hogy balról jobbra olvasunk.

Amikor valamit megnézünk, ami írva, festve, fotózva van akkor mindig ösztönösen az olvasáskor megszokott irányból kezdjük. Emiatt érdemes a képet úgy pozicionálni, hogy a kép előterében induló, rávezető motívumok balról induljanak és jobbra tartsanak, a kép fő témája, a kép jobb oldali szekciójában helyezkedjen el.

Még jobb, ha lehetőség van a bal felső sarokból indítani. Hiszen az olvasást is onnan kezdjük.

Megfigyelhető, hogy sok festő is a bal felső sarokban kezdi a képet, ugyanezen okból kifolyólag.

Ez nem általános érvényű szabály, de sokat segíthet.

Ha megnézzük a Kínai tájképeket, tusrajzokat, ők fordítva komponálnak, mert jobbról balra. és alulról felfelé olvasnak.

A csendélet pozicionálása a képsíkon

A pozicionálás fontos dolog, ezen múlik, hogy a témául szolgáló objektumok a képsík melyik részén helyezkednek el. Tehát a képsíkot határoló oldalsó függőleges és alsó és felső vízszintes képszélektől milyen távolságra vannak.

Ennek egyik legrégibb módszere az aranymetszés.

Az aranymetszés egy bonyolult módszer, melyet már más tanfolyamokon, pl. a “Csendéletfestés online tanfolyamon” ismertettem. Mivel a harmadolós módszer egyszerűbb és ugyanolyan jó eredményeket lehet vele produkálni, emiatt most nem foglalkozunk az aranymetszéssel. A továbbiakban a harmadolós módszert tekintjük alapnak a tanfolyam kompozíciós eljárásaiban, egyébként többnyire magam is ezt használom.

 

 

A Harmadolós módszer

 

A Harmadolós módszer lényege, hogy ha harmadokra bontjuk a képalapot, akkor ugyan nem aranymetszésbe tesszük a képet, de a harmadolás annyira egyszerű művelet, hogy érdemes ezt használni.

Egészen pontosan azért, mert  a harmadolásnál, nagyon kicsit térünk csak el az aranymetszéstől, ez a kis eltérés azt jelenti, hogy még mindig azon az esztétikus tartományon belül mozgunk, ami miatt az aranymetszés is szép.

 

 

Harmadolás 1. ábra

 

Harmadolás 1. ábra

 

 

Harmadolás 2. ábra

 

Harmadolás 2. ábra

 

Harmadolás 3.ábra

 

Harmadolás 3.ábra

 

 

Tehát ha összehasonlítjuk az aranymetszés ábráival, akkor látható, hogy érdemes harmadolni a képet, hiszen ez is egy esztétikus végeredményt ad.

 

Az átlók és egyéb irányok.

A kép kompozíciójában, tehát beszéltünk már a szimmetria és az asszimmetria viszonyáról.

Megbeszéltük, hogy miért fontos az asszimmetriára való törekvés egy képen. Szükség van azokra a feszültségekre, melyeket az egyensúly megbontása okoz.

Az irányoknak 4 típusa van egy képen.

Az egyik a különböző körkörös vonalak melyeket a “Küzdelem a zöld színnel online Tájképfestő tanfolyamon”  a Payne sablonoknál tárgyalunk.

 

A körkörös irányokon kívül vannak még

Függőleges irányok

Vízszintes irányok

Átlós irányok

 

Példa az aszimmetrikus elrendezésre

A csendéletnél az első két irányt a függőlegest és a vízszintes irányokat, már a harmadolással vagy az aranymetszéssel tulajdonképpen elkezdjük kijelölni a képen.

 

 

A harmadolással pozicionáltam a csendéleten a kék vázát, a függőleges első harmad vonala adja kb. a váza hosszanti tengelyét, a vízszintes alsó harmad vonala megadja az asztallap hátsó, árnyékba vesző szélét.

 

A harmadolással pozicionáltam a csendéleten a kék vázát, a függőleges első harmad vonala adja kb. a váza hosszanti tengelyét, a vízszintes alsó harmad vonala megadja az asztallap hátsó, árnyékba vesző szélét.

 

Ha megnézzük akkor az asztallap alsó széle, éle, újabb markáns vízszintes irányt ad a képen

 

Ha megnézzük akkor az asztallap alsó széle, éle, újabb markáns vízszintes irányt ad a képen

 

Mivel ezek a függőleges és vízszintes irányok nem a kép középpontonjai mentén vannak, ezért aszimmetriát okoznak, ezzel pedig kellő feszültséget teremtenek a képen.

 

Egy újabb átlót fedezhetünk fel, mely a hátúl, a drapéria mögött megbújó almát köti össze az előtérben látható két almával.

A vázának támaszkodó leveles ágacska, egy átlós irányt mutat, mely a vázáról jobbra le irányítja a néző tekintetét, egyúttal tovább erősíti az aszimmetrikus jellemzőit a képnek.

 

 

Egy újabb átlót fedezhetünk fel, mely hátúl, a drapéria mögött megbújó almát köti össze az előtérben látható két almával.

 

Egy újabb átlót fedezhetünk fel, mely hátúl, a drapéria mögött megbújó almát köti össze az előtérben látható két almával.

 

Az almákat összekötő átló biztosítja a szem további utazását a képen. Ez a leveles ágaktól a hátsó almán keresztül az előtérben elhelyezett két almával folytatódik.

A drapéria is enyhe átlóval rendelkezik

 

A drapéria is enyhe átlóval rendelkezik

 

A drapéria átlója tulajdonképpen bár más szöget zár be, mint a leveles ágé, de mégis annak az iránynak a részét képezi. Célja az almákkal együtt, a kép kiegyensúlyozása, mely az asszimmetriára való törekvés végett elcsúsztatott váza miatt alakult ki.

Ugyanis az aszimmetrikusan eltolt váza, ugyan megteremtette a kellő feszültséget a képen, de egyúttal felborította a kép egyensúlyát is. Hiszen a kép jobb oldali részén, így egy túlzottan nagy üresség keletkezett.

Ezt az ürességet a drapériával és az almákkal egyensúlyoztam ki.

A leveles ág pedig összekötő elemként szolgál, a két objektum csoport között, átlós irányával nemcsak összeköti, de “megmagyarázza” a vázánál kisebb objektumok egyensúlyozó szerepét.

 

Példa a szimmetrikus elrendezésre

Az alábbi festményen azt példázom, hogy ha a témát szimmetrikusan pozicionáljuk, akkor is találhatunk egyéb lehetőségeket, melyekkel feszültségeket teremthetünk és egyéb a kép mellékes elemeivel bonthatjuk a szimmetriát.

 

Átló az asztalterítőn

 

Átló az asztalterítőn

 

A fenti képen a váza a virággal szimmetrikusan helyezkedik el. Ugyanakkor ezt a túlzott szimmetriát megtöri egy kicsit az asztalterítőn látható átlós irány.

 

Átlók a sarkokon lévő árnyékokban

 

Átlók a sarkokon lévő árnyékokban

 

A sarkokban lévő árnyékokban található átlók, szintén a feszültséget fokozzák.

 

Csak 3 sarokban van árnyék

 

Csak 3 sarokban van árnyék

 

Azzal, hogy csak 3 sarokba tettem árnyékot, a negyedikbe nem, szintén asszimmetriát okoztam és izgalmasabbá tettem a képet.

 

Ez a csendélet majdnem szimmetrikus, mégis a festős zseniálisan hozott létre aszimmetriát a képen

 

Ez a csendélet majdnem szimmetrikus, mégis a festős zseniálisan hozott létre aszimmetriát a képen

 

Kattints a képre és nagyítsd ki, nézd meg a magyarázó ábrákat!

 

Kattints a képre és nagyítsd ki, nézd meg a magyarázó ábrákat!

 

A fenti csendéleten, mint látható a kép függőleges szimmetria tengelyéhez képest majdnem  középre pozicionálta a művész az ábrát. Ez önmagában egy szimmetrikus kompozíció lehetett volna, de a virágszirmok elhelyezése erősen aszimmetrikus lett és ezzel együtt az egyik oldalra kifutó vetett árnyék is aszimmetriát teremt. A művész így a csendélet modell összeállításával a virágok elrendezésével és a megvilágítással egyensúlyozta ki a kompozíció hiányosságait.

A kép jól példázza azt, amikor mellékmotívum nélkül egyszerű eszközökkel egyensúlyozzuk ki a képet.

 

Rózsák vázában

Összetett virágkompozíció

 

Összetett virágkompozíció

 

Háromszög alakú kompozíció

 

Háromszög alakú kompozíció

 

Fő motívum és mellék motívumok

 

Fő motívum és mellék motívumok

 

Főmotívum és mellék motívumok szerepe

 

Főmotívum és mellék motívumok szerepe

A fenti csendélet egy nyújtott álló formátumú kép, melyen az oldalirányban keskeny, felfelé törő nyújtott képmező kevés mozgásteret adott a művésznek. Az ilyen formátum alapvetően arra készteti az embert, hogy középre pozicionálja a képet. mivel oldalirányban kevés hely van. A művész olyan modellt állított össze, amely kihasználja  nyújtott formátum adta lehetőséget és hosszúkás alakú. A kép kiegyensúlyozására kissé eltolta jobbra a fő motívumot és balra elé helyezett mellékmotívumként egy kisebb vázát, egy valamivel rövidebb virággal. Ezzel a háromszög alakzatot is sikerült megteremtenie, melyet még inkább kihangsúlyoz a jobbra lent elhelyezett az asztallapon heverő szál rózsa is, amely egyben kitölti a az üres teret és egyensúlyozza a balra eltolt kisebb vázát.

A kép jól szemlélteti, hogy miért érdemes mellékmotívumokat alkalmazni egy képre, ezzel lehet kompozíciós irányokat kialakítani és egyensúlyozni a képet, illetve kitölteni az üres tereket.

 

Feladat

Keres néhány egyszerű tárgyat, és/vagy gyümölcsöket nem kell virágoknak lenniük de lehet akár az is és állíts össze kompozíciókat. Fotózd le, és egy egyszerű vonalas rajzzal, (csak 1-2 perces vázlatos skicc rajz legyen) rajzold meg.

Készíts álló és fekvő formátumban is többféle kompozíciót, szimmetrikus, aszimmetrikus kompozíciókat is.

A feladat lényege nem a szép kidolgozás, vagy a tökéletes rajz, hanem a kompozíció összeállításának gyakorlása.

A lecke 2. része lentebb a hirdetés után folytatódik!

KSZR Színkeverő Rendszer Ingyenesen letölthető e-könyv

Kattints a képre és töltsd le Te is a Forradalmi KSZR színkeverő rendszert bemutató ingyenes e-könyvet! Már több mint 1300-an olvasták!

Kosár

Blogbejegyzések kategóriái

Kompozíció ingyenesen letölthető könyv!

Ingyenesen letölthető tanulmány!

Odd Nerdrum ingyenes e-könyv!

Tanfolyam kategóriák

KSZR Színkeverő Rendszer Ingyenesen letölthető e-könyv

Kattints a képre és töltsd le Te is a Forradalmi KSZR színkeverő rendszert bemutató ingyenes e-könyvet! Már több mint 1300-an olvasták!

A csendélet kompozíció 2.

A csendéletfestés gyakorlásához, a legjobbak az asztali csendéletek, mert az itt használatos tárgyak és gyümölcsök, sokkal egyszerűbben, gyorsabban és könnyebben kezelhetőek mint mondjuk a virágcsokrok. Sokszor változatosabb lehetőséget is kínálnak a komponáláshoz.

Az almák, szölő, narancsok különösen a narancs nagyon változatos és sokoldalú lehetőséget biztosít a kompozíciós variációk összeállítására, kipróbálására. Ráadásul pl. a naranccsal nagyon szép intenzív színű komplementer színharmóniákat lehet létrehozni.

Emiatt ebben a leckében is gyümölcsöket alkalmazunk.

A mai lecke lényege az lesz, hogy demonstráljam a komponálás folyamatát, azokat a gondolatokat, megfontolásokat amelyek a kompozíció végleges kialakításához elvezetnek. Ezt a folyamatot kell megérteni a sikeres kompozíció létrehozásához.

 

Gránátalmás gyakorlat

 

1. ábra A kompozíció a képsík hány százalékát töltse ki?

 

1. ábra A kompozíció a képsík hány százalékát töltse ki?

 

2. ábra Kb. 50 % körüli kitöltöttség

 

2. ábra Kb. 50 % körüli kitöltöttség

 

3. ábra Majdnem jó, kicsit kevés kitöltöttség, ezen kívül túl egyszerű

 

3. ábra Majdnem jó, kicsit kevés kitöltöttség, ezen kívül túl egyszerű

 

A fenti 3 képen azt modelleztük, hogy amikor elkezdünk egy csendélet beállítással játszani, érdemes kb. 50 % -os kittöltöttséggel indítani. Ez azt jelenti, hogy a képen látható tárgy, kb. a képsík felét tölti ki.

Ez azonban mint látható túl szűk, túlzottan uralkodik a tárgy a képen és nem ad helyet semmi finomságnak, melyeket a kép előtere és háttere hozzá adhatna a kompozícióhoz.

Ezért el kell kezdeni megnövelni a képsík méretét a tárgy körül. A 3. ábrán látható méret körülbelül optimális. De 2 dolog hibádzik. Először is a négyzetes kompozíció miatt, a képsík háttere túl nagy, túl sok üres felület látható a motívum felett. Másodszor a kompozíció ezzel az egy darab szerény tárggyal túl egyszerű, ez inkább egy szimpla gránátalma tanulmánynak megfelelő lehet, de semmiképpen nem csendélete kompozíció.

4. ábra optimális kitöltöttség de túl egyszerű

 

4. ábra optimális kitöltöttség de túl egyszerű

 

Az 4. ábrán látható, hogy nagyon egyszerű megoldáshoz folyamodtunk. Elhagytuk a négyzetes képformátumot és az arányok és  méretek megtartása mellett áttértünk fekvő formátumra, magyarul levágtuk a felesleget a kép felső részéről. Ezzel kiküszöböltük az 1. problémát, a túl sok üres hátteret.

A 2. problémát is kiküszöböltük azzal, hogy egy másik ezúttal félbevágott gránátalmát adtunk az első számú motívum, az egész gránátalma mellé. ez végül is a legegyszerűbb kompozíciós megoldás, mert nem kellet, újabb, eltérő tárgyakat keresni. Pusztán a gránátalma egy újabb variációját használtuk fel azáltal, hogy egyet félbevágtunk. A gyümölcsökben ez a szenzációs, hogy egyszerűen tudjuk őket variálni azáltal, hogy félbetörjük, vágjuk, cikkekre szedjük, hámozzuk stb.

 

Lássuk ez az egyszerű lépés milyen új előnyökhöz juttatott minket a képen.

Létrejött egy negatív tér a két tárgy között

Eltérő méretű és szerkezetű objektumok keletkeztek, amely izgalmasabbá, érdekesebbé teszi a képet. Új textúrák hozzáadását teszik lehetővé.

A színeknek, tónusoknak és árnyalatoknak egy szélesebb skálája alakul ki, hiszen a gyümölcs belsejének színe eltér a külsejének a színétől.

Az árnyékformák is változatosabbá válnak, hiszen az új forma eltérő árnyék formát is eredményez.

Metaforikusan az idő meghatározása is megjelenik a témán, hiszen a gyümölcs láthatóan nemrégen,  frissen lett vágva.

 

További elemek a képhez

5. ábra a tányér hozzáadása

 

5. ábra a tányér hozzáadása

 

A tányér hozzáadásával életszerűbb, hétköznapibb a történet. Továbbá a tányér tovább árnyalja a formák változatosságát a képen. A tányéron látható zöldes tónus egy kis komplementer harmóniára ad lehetőséget a vöröses színű gyümölcs mellett. A tányérra kiszóródott magok további természetességgel látják el a történetet és a textúrákat is gazdagítja.

Ugyanakkor a tányér megjelenése a kép bal oldalán elbillenti a kompozíció egyensúlyát.

6. ábra megfelelő összetétel és megfelelő kitöltöttség

 

6. ábra megfelelő összetétel és megfelelő kitöltöttség

 

A kés hozzáadás a jobb oldalhoz, kiegyensúlyozza a felbillent egyensúlyt, és kiegészíti, kerekké teszi a történetet. Így együtt a kompozíció elmesél egy történetet, a gránátalmáról mely frissen lett félbevágva fogyasztásra készen, tányérra szervírozva, a kés amivel vágtuk még ott hever mellette az asztalon.

A kés nemcsak az üres tér kitöltésével okoz egyensúlyt, de a gránátalmák gömbölyű formáit is ellensúlyozza a maga hosszúkás, szögben lévő formájával.

7. ábra

 

7. ábra

A 7. ábrán két dolgot változtattunk. Először is a kés pengéjének magunk felé fordításával a túlzottan sötétnek tűnő penge a fény törés miatt világosabbnak néz ki, így esztétikusabb és harmonikusabb. Másodszor a tárgyakkal benépesített kép, lehetőséget ad arra, hogy újra megfontoljuk a kép hátterének növelését akár a korábbi négyzetes formáig. Mivel most már kellő mennyiségű tárgy tölti ki a kép alsó részének többségét, így a felső tér növelése egy modern kortárs kompozíciós értelmezéssel eredményes, és jó megoldás lehet.

 

Gyakorlat a körtékkel

A körtés gyakorlat egy egyszerű demonstráció mellyel azt vizsgáljuk, hogy az irányoknak milyen fontos szerepe van a kompozícióban, ill. az átlók hasznosságára irányítja rá a figyelmünket.

8. ábra

 

8. ábra

 

A 8. ábrán az egyik körte szára felfelé mutat, míg a jobb oldali körte szára lefelé mutat a képsíkon. Mindkét szár 1-1 irányt mutat a képen. A körte alakjából és a szár vonalszerű formájából következik az iránymutatás ténye. Ezeket figyelembe kell venni a kompozíció beállításánál.

A jobb oldali körte annyira erősen a kép előterében van, hogy a lefelé mutató szára a néző tekintetére is erőteljesen hat, a néző tekintetét kivezeti a kép felületéről a kép alá. Ezáltal tudat alatt az érdeklődés elvesztését okozza a kép iránt. A kép unalmassá válik a néző számára.

9. ábra

 

9. ábra

 

A 9. ábrán látható a helyes megoldás. A jobb oldali körte el lett fordítva kissé, így a körteszára most balra, átlósan irányul. Ez az átlós irány létrehoz egy körkörösebb pályát a néző tekintete számára és elég ahhoz, hogy a néző tekintetét visszavezesse a baloldali körtére. Ezáltal a tekintetet a képsíkon belül tartva.

Az átlós irányok legfontosabb szerepe ebben rejlik, hogy a képsíkon belül “utaztassuk” a néző tekintetét. Ezekkel tudatosan előre ki tudjuk alakítani a majdani néző tekintetének irányait, utazását a képen.

 

Mandarinos gyakorlat 

 

A következő gyakorlatban a mandarinokkal egy bonyolultabb kompozíción nézzük meg a komponálás evolúcióját.

10. ábra adott egy tál mandarin

 

10. ábra adott egy tál mandarin

 

A 10. ábrán látható tál mandarinnal kell valamit kezdenünk. Összesen ez a fehér tál és a benne található néhány mandarinunk van amivel egy megfelelő kompozíciót kell létrehoznunk. Az egy tál mandarin önmagában még nem egy bonyolult történet. A kép arról szól, hogy “Egy tál mandarin” és kész.

11. ábra

 

11. ábra

 

A kékes szürke háttér kitűnő választás a mandarinhoz, ugyanis ez egy semleges kéknek tekinthető, mely a szimultán kontraszt segítségével a komplementer harmónia elvén keresztül komplementer harmóniát teremt a képen a narancs színnel szemben . A fehér tál a szürkékkel analóg harmóniában van, hiszen a szürke skála egyik végén a fehér szín található. Így a kép színharmóniája már a kezdetekkor adott. Ezzel továbbiakban gondunk nem lesz.

A feladat már csak annyi, hogy kialakítsunk egy történetet és ezt egy megfelelő kompozíción keresztül meséljük el.

A tál mandarin a képen most még önmagában meglehetősen tömör, nincsenek irányok a képen, csak egy darab körkörös irányt fedezhetünk fel ami kevés ahhoz, hogy a néző szemét utaztassuk a képen.

12. ábra

 

12. ábra

 

A 12. ábrán látható legegyszerűbb megoldással kezdünk, a tál tetejéről leveszünk egy mandarint és a kép előterébe balra helyezzük. Ezzel a lépéssel több dolgot is nyertünk.

Megtörtük a körkörös formát a tál gyümölccsel, így a kör forma helyett egy ovális forma jött létre. Az előtérbe helyezett mandarin pedig egy kör formát produkál. Így két eltérő méretű és némileg eltérő formájú motívumunk lett. A kép izgalmasabbá vált, megjelent egy további negatív tér a két tárgy között és újabb árnyék alakzatok jöttek létre.

 

Ez már egy kicsit több de még mindíg szerény.

13. ábra

 

13. ábra

 

14. ábra

 

14. ábra

 

A 14. ábrán egy jelentős módosítás látható, részben meghámoztuk a mandarint és a lefejtett héj darabot a kép előterében jobbra helyeztük el. Ezzel létrejött egy új objektum, és egy új forma típus a képen, így már változatosabb lett a kompozíció.

Az emberi beavatkozás nyoma is megjelenik a képen a mandarin meghámozásával, kezd a kompozíció történetté alakulni.

A meghámozott mandarin és a lefejtett héj. újabb textúrák és színárnyalatok lehetőségét teremtik meg a képen.

15. ábra a kompozíció háromszög alakú

 

15. ábra a kompozíció háromszög alakú

 

Mint látható ezzel megvalósult egy háromszög alakú kompozíció, mely egy folyamatos, áramló irányt mutat a néző tekintetének. Ezzel gyakorlatilag akár célba is érhetnénk, de még egy kicsit túl gyors, túl töretlen ez az áramlás.

 

16. ábra

 

16. ábra

 

A 16. ábrán látható, hogy a lefejtett héjdarabok közül, még egyet elhelyezünk a kép előterében középtájon.

Ezzel lelassítottuk a tekintet áramlását, amit a háromszög alakú kompozíció okozott. Most már négyszög alakú a kompozíció és megtorpanásra készteti a néző tekintetét.

 

17. ábra

 

17. ábra

 

A csendélet további bonyolításához szükséges a formák torzítása. Túl sok a körkörös forma képen ez kevésbé izgalmas így.

18. ábra

 

18. ábra

 

A 18. ábrán látható a mandarin szétbontása, változatosabbá teszi a kép formavilágát egy új absztrakt formával amit a szétbontott mandarin teremtett. Ezzel további textúrákat, árnyalatokat is adhatunk a képhez. A történet is bonyolódik.

19. ábra a végső beállítás

 

19. ábra a végső beállítás

 

A 19. ábrán látható a végső beállítás. A 18. ábrához képest további 3 módosítást végeztünk el.

Elvettünk egy mandarint a tálból, ezzel a tál saját szimmetriáját csökkentettük.

Egy mandarin gerezdet tettünk az asztalra ezzel tovább bonyolítottuk a tekintet útját a képen és a történetet is árnyaltuk.

Ismét négyzetesre növeltük a kép formátumát, hiszen a sok motívum a kép előterében és középterében ezt lehetővé tette, így szellősebb lett a kép is.

Ezzel gyakorlatilag befejeztük a kompozíciót, kialakítottuk a történetet is. A Történet most már nem csak annyi, hogy egy tál mandarin, hanem több lett annál. A történet most már arról szól, hogy pl. “Mandarin hámozás közben egy tál mandarinnal” stb.

A Citromos gyakorlat

20. ábra

A citromos gyakorlatban, egy újabb szempontot veszünk alapul, amely segít a kompozíciós hibák elkerülésében.

Érintők

Először is ismerjük meg az “érintők” fogalmát. Az érintőknek nevezzük azokat a területeket, ahol a kép kettő vagy több motívumának szélei, élei és vagy szögei találkoznak egymással, és pontszerűen, vagy hosszabb felületen is érintik egymást, anélkül, hogy metszés, vagy keresztezés jönne létre!

Ez nagyon szépen látszik a 20. ábrán, ahol az egyik citrom szélének legfelső pontja, amelyik följebb van, az asztal szélével érintkezik. A másik lejjebb lévő citrom szélének legfelső pontja pedig az asztalon lévő vágódeszka felső szélével érintkezik. Látható. hogy egyik citrom felső széle sem metszi az asztal vagy vágódeszka szélét, hanem csupán pontszerűen érintkeznek vele.

Az ilyen érintők kialakulása kerülendő a csendéletfestményen, mert vizuális zavarokat okoznak és nem esztétikusak. Képesek tönkretenni egy egyébként jó kompozíciót is. A zavart főleg az okozza, hogy elválasztódnak egymástól e terek, hiányzik belőlük az “átvezetés”.

Csökkenti a tér érzékelését a képen és gyakran, furcsa perspektívákat teremt, stb. Olyan ez mint amikor egy tájképen a felhők érintkeznek a fák csúcsával és úgy tűnik mintha a felhők a fák tetején ülnének, A képen a vágódeszka és az asztal széle látszik, úgy mintha a citromok tartanák őket.

A helyzet még rosszabb egy festett kép esetében. ugyanis a gyakorlatban egy festett képen az ilyesfajta hibák felerősödve mutatkoznak meg a fotókkal ellentétben.

21. ábra

 

A 21. ábrán első ránézésre már jobb a helyzet, ugyanis a citromok szélei már nem produkálnak érintőket az asztallal, és a vágódeszkával. Túl lógnak azokon, segítve a terek összekötését, a tekintet átvezetését. Ráadásul az egyik citrom picit magasabb a másiknál, ez szintén nagyon jó.

Viszont a citromok szimmetrikus középre pozicionálása már nem szerencsés.

A legnagyobb bajt azonban az okozza, hogy két fókuszpontot is létrehoztunk a képen, melyek egymással nincsenek kapcsolatban. Az egyik a kép bal sarkán jött létre az által, hogy a vágódeszka sarka találkozik a kép szélével. A máik fókuszpontot a citromok csúcsának összeérintése hozta létre.

A két citrom között ezzel létrejött egy “X” alakú negatív tér, amely vonzza a tekintetet, ugyanakkor semmilyen irányba nem indul tovább, nincs mi továbbvezesse a néző tekintetét ebből az X-ből.

22. ábra

 

Bizonytalanság

A képen a kés szélei a citrom csúcsával találkoznak és ott takarásba kerülnek, ráadásul a kész szélének szögei a citrom csúcsának szögével, irányával egyeznek meg.

Ettől nem látszik, hogy most a kés vajon folytatódik a citrom mögött, vagy csak éppen addig tart, esetleg a “Citromból nő ki a kés” stb. Ez bizonytalanságot okoz a nézőben ami tudat alatt nem tetszésben nyilvánul meg. Az ilyen találkozásokat kerülni kell a képen.

 

23. ábra

 

A 23. ábrán ismét 2 fókuszpont jött létre, egyszer ugye a citrom, másodszor a vágódeszka sarka most megint megjelenik a kép bal oldalán. Ez a markáns sarok önmagában is erős fókuszálást kíván, de itt még egy Érintő is kialakul, hiszen az asztal hátsó szélével is érintkezik. Ez a 2. fókuszpont ismét nincs kapcsolatban a citrommal mint fő kompozíciós elemmel, tehát teljesen szükségtelen és zavaró.

Még nagyobb baj, hogy a citrom csúcsai a mögötte látható borosüveg mindkét szélét takarják, ezáltal eltüntettük a negatív tereket és túlzott szimmetriát hozunk létre.

A citrom elmozdítása mondjuk balra, megszüntetné ezt a problémát, érdekes negatív tér jönne létre és kiegyensúlyozná a kompozíciót, ami így nem túl izgalmas.

Előtte

 

 

Utána

 

Az előtte, utána ábrákon apró kis változtatások segítségével jól érzékelhető mennyit jelent 1-2 centi elmozdítása egy kompozíció esetében.

Az előtte ábrán 4 érintő jön létre, karikákkal vannak jelezve az “előtte” nevű ábrán.

1. érintő: a serpenyő felső széle érintkezik a fal és a padló találkozásával.

2. érintő: a serpenyő széle érintkezik az almás tállal.

3. érintő: a serpenyő széle érintkezik az alatta lévő sötét alátét élével.

4. érintő: az almás tál széle érintkezik a fal kiszögelésével.

Az “utána” elnevezéső ábrán megszüntettük ezeket az érintőket, oly módon, hogy éppen csak 1-1 centimétert mozdítottuk el a tárgyakat. az érintők hiányában a motívumok közt létrejövő távolságokban negatív terek jöttek létre ezzel hatásosabbá téve a kompozíciót.

Negatív tér

A negatív terek a képen látható tárgyak, objektumok között jönnek létre.

Ezek a negatív terek segítenek a képeken a kompozíció szervezésében, a fókuszpontok kialakításában és a néző érdeklődésének felkeltésében.

Emiatt nagyon fontos az erre való különös figyelem a kompozíció elkészítése közben.

A lecke célja az volt, hogy a komponálás folyamatát demonstráljam és azokat a gondolati folyamatokat, szempontokat, melyek ezt a folyamatot befolyásolják.

Feladat.

Hasonló evolúciós módszerrel hozz létre néhány kompozíciós folyamatot eltérő gyümölcsökkel és fotózd le a komponálás folyamatát.

 

Realista Asztalicsendélet Festő Online Festészeti Tanfolyam

Ebben a tanfolyamban összesen 29 lecke található, ilyen és ehhez hasonló leckék, mint amit most is olvasol, hiszen ez a jelenlegi lecke is ebből a tanfolyamomból származik. Szóval ezt a leckét szorozd meg 29 -el és akkor megkapod annak a tananyagnak a körülbelüli méretét ami a teljes tanfolyamban található!

Elképesztő ugye!?

A tanfolyamban a csendéletek kompozíciójáról, beállításáról, történetéről a színekről, a lazúr festő technikáról, a grisaille, a verdaccio és sfumato technikákról tanulhatsz. De megismerheted az „Encajar” módszert is, ami a csendélet pontos mérésében és megrajzolásában segít neked. Tanulhatsz a faktúráról ecsetkezelésről és a csendéletfestéshez alkalmazott színekről, palettákról is. Továbbá 11 db kép komplett megfestését bemutató videót is találhatsz e tanfolyamon belül! Ezekben a videókban 1-1 csendélet festését mutatom be és magyarázom el neked, elejétől a végéig!

A teljes tanfolyam ára: 25950,- Ft

Most csak 4950,- Ft-ért tiéd lehet ez a tanfolyam

Az akció határozatlan ideíg tart, és ez a tanfolyam sosem volt még ennyire olcsó! A jelenlegi a járványhejzetre tekintettel áraztam így le a tanfolyamot, ezzel segítve, csökkentve az otthonmaradás miatti bezártság mellékhatásait!

Ha szeretnéd megszerezni, most érdemes lecsapni rá!

Ez 21000,- Ft, azaz huszonegyezerforint kedvezmény!

Az akció határozatlan ideíg tart, és ez a tanfolyam sosem volt még ennyire olcsó! A jelenlegi a járványhejzetre tekintettel áraztam így le a tanfolyamot, ezzel segítve, csökkentve az otthonmaradás miatti bezártság mellékhatásait!

Ha szeretnéd megszerezni, most érdemes lecsapni rá!

Csatlakozz közösségünkhöz is!

Ingyen festőleckék Facebook csoportja

Csatlakozz az ingyen festőleckék Facebook csoportjához, itt egymást segíti a közösség a tanfolyam feldolgozásában!

A Facebook csoporthoz való csatlakozás nem kötelező, a tanfolyam megtekintésének nem feltétele, de nagyon hasznos segítség lehet!

A tanfolyam hírlevél értesítője

Feliratkozhatsz a tanfolyam hírlevél értesítőjére is, így mindíg időben értesülhetsz az új leckék megjelenéséről és egyéb érdekes infókat is kaphatsz!

A feliratkozás nem kötelező, a tanfolyam megtekintésének nem feltétele, de hasznos lehet!

 

Vissza ide: Ingyen Festőleckék Kezdőknek és Haladóknak Online Festőtanfolyam > 3. Modul Festőtechnikák (Ingyenes Festőleckék)

Hozzászólás írása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .