Szerzői jogok

Azzal, hogy belép az onlinefestotanfolyamok.com valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

Az onlinefestotanfolyamok.com honlapon található tartalom szerzője Nagy Krisztián.

Az oldal minden tartalma a szerző szellemi tulajdona.

A szerző fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
A szerző előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának konkrét utalással engedélyezett részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
Az onlinefestotanfolyamok.com oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A jogtulajdonos Nagy Krisztián követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.