Az előző blogbejegyzésben vázlatosan áttekintettük a Magyar tájképfestészet történelmi múltjának néhány állomását. A mai bejegyzésben pedig a ma élő Magyar tájképfestőkkel foglalkozunk.

 

A blogon már 3 bejegyzés született a közelmúltban melyekben Magyar tájképfestő művészeket mutattunk be. Ha figyelmesen megnézzük a munkásságukat, akkor némi hasonlóságot lehet felfedezni alkotásaik között. Ezek a hasonlóságok, illetve a mögöttük meglévő okok jelentik mai bejegyzésünk témáját.

A hasonlóság nem a véletlen műve, hanem egy összetett folyamat eredményeként alakult ki, végeredményként pedig markánsan igazolja, hogy létezik ma  is Magyar „stílusú” tájképfestészet.

 

A hasonlóságnak több oka van, lássuk ezeket a főbb okokat

 

1.  Földrajzi okok

A földrajzi okok alatt azt értjük, hogy természetesen a Magyar tájnak vannak emblematikusan azonosítható jellemzői, mint pl. az alföld, A Tisza és más folyók, vidéki falvak stb. Nyilván való ezek jellemzően hasonlóan jelennek meg a különböző festők művein is.

 

2. Néprajzi okok

Ahogyan a földrajzi jellemzők is léteznek, ugyanúgy megvannak a néprajzi jellemzők is, melyek az ember által alakított táj építészetében, az emberek környezetének megjelenésében, ruházatukban, tevékenységükben és egyéb jellemzőkben mutatkoznak meg.

 

3. Kulturális okok

Nyilvánvalóan a tanulmányaink és a hagyományaink is befolyásolják egy művész fejlődést, ezek a hatások végül lenyomatkén jelentkeznek munkásságában is. Így a magyar festészet történelmi jellemzői is megjelennek az alkotásokon.

 

4. Tanulmányi okok

Nyilván valóan a művészeknek is vannak mesterei, példaképeik akiktől tanulnak, akik hatással voltak vannak rájuk. ezek sok művész esetében közös mestereket jelentenek. Ezen kívül a művészek egymásra is hatással vannak, látják egymás alkotásait, megvizsgálják a másik technikai megoldásait stb. Ezek gyakran tudatos, vagy éppen tudatalatti hatásként is befolyásolhatják a munkáikat.

 

5. lelki okok

Minden népcsoport esetén lehet un. lelki alkatról beszélni ami jellemző egy-egy nép esetében. A Magyar ember lelki alkatára jellemző a romantika és a dráma kedvelése. Ez a Magyar művészettörténetben is szépen kiviláglik.

 

6. Stilisztikai okok

A Realizmusra való törekvés közös jellemzője a tárgyalt művészeknek és ennek a műfajnak. A fenti 5 ok előrevetíti, hogy a realizmus mesgyéjén belül ezek a hatások hasonlóan érvényesülnek a különböző művészek esetében, így alkotásaik között is hasonlóságot lehet felfedezni.

7. Kereskedelmi okok

Nyilvánvalóan ezek a Magyaros jellegű tejképek kelendőek és egy meglehetősen széles közönséget vonzanak, könnyen eladhatóak. Így a művészeknek akik az alkotásaikból szeretnének megélni, azért, hogy gyakorolhassák magát az alkotást, gyakran egy kicsit idomulniuk kell a közönség igényeihez is, ez a kereskedelmi szemlélet ha kellő egyensúlyban marad a művész saját identitásával, akkor egyáltalán nem káros, és segíti az ilyen egységes, emblematikus műfajok létrejöttét, mint pl. a Mai Magyar tájképfestészet.

A mai magyar tájképekre jellemző a realista megközelítés és a drámai hatások használata. A képeken egyértelműen jelen van a romantika, ami a természet szeretetére is rámutat a Magyar festő szemével nézve. A festmények tárgya gyakran a jellegzetes Tisza vagy egyéb folyópart, üres ladikokkal, vagy horgászó, halászó emberekkel. Megtaláljuk az alföld sík vidékét melyet kis facsoport és a mellé épült Magyar tanya csoportja bont meg. Gyakran gémeskúttal, szénakazallal,szénásszekérrel vagy éppen a paraszti munka egyéb pillanataival vegyítve a képeket. A képeken gyakoriak a lovak és a szürke marhák, ökrök melyek a Magyar nép jellemző házi állatai voltak. Az erdei képeken gyakoriak a kanyargó, kátyús földes utak ábrázolása, melyeken gyakran láthatjuk a hazánkban oly gyakori vadászlesek ábrázolásait is, ami szinte minden Magyar erdőszélen megtalálhatóak.

Mint látható a képeken rengeteg közös pont van, ami hasonlóvá teszi őket. Van aki szerint sablonosak, egymást másolóak stb.

Jakubik István

 

Bán Tibor

 

Bóna Jenő

 

Bimbó Tamás

 

Szerintem pedig, minden művész képes sajátosan ábrázolni a hasonló témát, és a hasonlóság inkább azt mutatja, hogy létezik olyan, hogy azonosítható Magyar tájképfestészeti műfaj!

A következő bejegyzésben a Magyar tájképfestők technikai sajátosságait fogjuk megvizsgálni.

Újdonság! Realista Magyar Tájak festése!

Ismerd meg a Magyar Tájképfestő Mesterek titkait!

Ha tetszett a cikk, kérlek oszd meg a facebookon is!