Még ennyi időd maradt!

Nap

:

Óra

:

Perc

:

mp

FOGLALD LE A HELYED MOST!

A tanfolyam indul: 2019. március 19. este 19. 00.-kor

Addig kapható bevezető áron!

Van Gogh festőtechnikája

Online Festészeti tanfolyam
Megrendelés!
KINVA ART AKADÉMIA ONLINE FESTŐTANFOLYAMOK

A Vang Gogh festőtechnikája

Online tanfolyam

Van Gogh a művészettörténet egyik legjelentősebb festője volt, aki erős hatást gyakorolt a 20. század egymást követő izmusainka kialakulására.

Jellegzetes festőtechnikája jól azonosíthatóvá teszi művészetét, és különleges tudásanyagot, titkokat rejt magában.

Ezek miatt Van Goggal érdemes jelentősebben is foglalkoznia annak, aki a festészetet gyakorolja…

9

Festőtechnika

Van Gogh jellegzetes faktúrája és erősen textúrázott, impasto rétegei a sajátos technikájának köszönhető, melyet megismersz majd a tanfolyamon.

9

Művészettörténet

Milyen hatással volt Van Gogh a 20. század művészeti izmusaira? A részleteket egismerheted az online tanfolyamból…

9

Tippek, Trükkök

A technikához rengeteg apró kis trükk, létezik melyeket megismerhetsz, megkönnyítendő a munkádat.

9

Anyagismeret

Megismerheted Van Gogh színpalettáját és az általa használt festőszereket, anyagokat is.

Miért van szükség erre a tudásra?
Mit nyersz vele?

Ha te is festészettel foglalkozó alkotó vagy, akkor tudod, hogy a tanulásnak sosincs vége. Azt is tudod, hogy egy-egy jó technika mennyit segít neked abban, hogy jobb alkotásokat hozzál létre.

Ennek a tanfolyamnak is ez az egyik célja, hogy a végére többet tudjál, hogy jobb festő legyél.

De van itt még valami!

Hiszek abban, hogy a régi mesterek jobb minőségű alkotásokat hoztak létre mint sok ma élő alkotó. Ez annak a hatalmas tudásnak volt köszönhető amit birtokoltak. Ezt a tudást kár lenne veszni hagyni, megmenteni pedig csak úgy lehet ha magunk is megtanuljuk, és használjuk.

A melléktermék pedig az lesz, hogy közben jobb festőkké válhatunk!

Művészettörténet

A művészettörténeti háttér ismerete hozzátartozik a festészet tanulásához. Ezek az ismeretek tartalmazzák azokat a szilárd alapokat, melyekre támaszkodni tudunk, amikhez viszonyíthatunk. Ezek nélkül a fundamentumok nélkül nem tudnánk elhelyezni önmagunkat sem alkotásainkat a festészet területein. Továbbá a régvolt idők mesterei taposták ki azt az utat melyen magunk is járunk jelenleg. Így a saját magunk fejlesztésén kívül, tiszteletünket is leróhatjuk előttük azzal, ha megismerjük őket.

Anyagismeret

Ha már van technikánk, tudjuk mit hogyan kell megcsinálnunk, hogy elérjük a kívánt hatást készülő festményünkön, akkor gyakran szaladunk bele, bizonyos problémákba. Ezek többnyire olyan jelenségek szoktak lenni, hogy hiába próbáljuk egyik másik technikát megvalósítani, de valamiért sikertelenek próbálkozásaink. Ezek sokszor amiatt történnek, mert nem a megfelelő anyagokkal próbálunk egy-egy technikát kivitelezni. Ezért nagyon fontos az egyes technikákhoz való anyagok ismerete is.

Festőtechnikák

Ha megismertünk néhány nagyszerű mestert, akik a múltban valami különlegeset alkottak, joggal merül fel bennünk a kérdés egy-egy nagyszerű mestermunka láttán, vajon ezt hogyan csinálta, hogyan festette így meg a régi mester? Ezekre a kérdésekre kapjuk meg a választ akkor, ha megismerjük azokat a mestertechnikákat, melyekkel Van Gogh is alkotott. Fel kell ismerni azt a tényt is, hogy ezeket, vagy az ezekből származó a technikákat alkalmazzák a napjainkban is alkotó, legnagyobb mesterek is.

A hibák elkerülése

Végül, ha festünk akkor számtalan alkalommal kerülünk bele abba a helyzetbe, hogy bizonyos hibákat produkálunk. Ezek nagyon sok, különböző okból következhetnek be, és nekünk felkészülten kell fogadnunk őket, hogy kijavíthassuk e hibákat. De sokkal jobb, ha lehetőleg el sem követjük őket, hiszen azzal időt, bosszúságot spórolunk meg magunknak. Számtalan olyan apró kis mesterfogás van, melyekkel e hibákat elkerülhetjük. Ezek ismerete is szükséges tehát ha festészettel foglalkozunk.

1. videó

Miről szól ez az egész?

Ebben a videóban néhány szóban elmondom miért tartom olyan hasznosnak a festészetben Van Gogh technikájának alaőposabb megismerését…

Az első lépések

AZ ELSŐ LÉPÉSEK JELENTIK MINDAZT A FONTOS KIINDULÁSI ALAPOT, MELYEK NÉLKÜL NEM LEHET SIKERES A Van Gogh festőtechnika

ELŐSZÖR IS röviden MEGISMERJÜK  Van Gogh életét, munkásságát és a MŰVÉSZETTÖRTÉNETben betöltött szerepét

Van Gogh élete és munkássága

Mivel ez a tanfolyam Van Gogh technikáját mutatja be, alapvető igény, hogy megismerjük egy kicsit magát a mestert is, akinek a titkait kutatjuk.

Ezzel a művészettörténeti betekintéssel, mintegy tiszteletünket is lerójuk a híres Holland mester előtt.

Röviden megismerjük hát életútját és munkásságát is, amely Van Gogh esetében kiemelkedően nehéz és rögös, szenvedésekkel teli utat jelent, ugyanakkor ezzel együtt lebilincselően izgalmas is.

A mester életének megismerése, talán választ ad néhány kérdésre, azok közül melyek minduntalan felmerülnek vele kapcsolatban.

 

Vajon hogyan lehetséges, hogy egy festő akit életében szinte semmire sem tartottak, mégis az egyik legnagyobb hatással volt a művészettörténet alakításában!?

Művészettörténeti jelentősége

Sok remek mestert fel lehet sorolni, akik mind egytől egyig hatást gyakmoroltak a művészetek fejlődésére, és a maguk nemében páratlan életművet hoztak létre.

Ugyanakkor vitethetetlen tény, hogy Van Gogh valamiképpen még közülük is kiemelkedik, hiszen munkássága nyomán szinte egyenes ágon levezethető a 20. századi művészetek irányvonala.

Amokor őt emlegetjük akkor kis túlzással azt is mondhanánk, hogy a 20. századi izmusok egyik atyjáról beszélünk, hiszen egyfajta sarokkőként rajta keresztül vezetett a később oly sokfelé szerteágazó művészetek „úthálózata”.

Hogyan képezte magát Van gogh a rajztudás terén, hogyan alkalmazta a rajzolást az alkotói folyamataiban?

A rajz

Van Gogh egész alkotói munkássága idején folyamatosan képezte magát a rajztanulás terén.

Levelezéseiből kiderül, hogy folyamatosan elégedetlen volt a saját rajztudását illetően, és ennek hangot is adott.

Éppen emiatt rengeteget rajzolt, vázlatokat készített, és igyekezett fejleszteni magát ezen a területen is.

A rajz nem csak az alkotások pontossága miatt volt fontos, de a vázlatolás fontos részét képezte alkotói folyamatainak is.

Ez egy hatalmas tudáshalmaz sokféle válaszlehetőséggel, melyeket sorban megismerünk a tanfolyam alatt.

MIért kell megismerni a festészet anyagait? Milyen régi, és milyen modern anyagokat használhatunk a Van Gogh féle festőtechnikában?

Az anyagismeret 

A festészetben a különböző technikákat, festékekkel és festőszerekkel vitelezzük ki, így hozzuk létre alkotásainkat. Ebből egyenesen következik, hogy a siker érdekében pontosan meg kell ismernünk ezeknek az anyagoknak a tulajdonságait, a bennük rejlő lehetőségeket és használatuk módjait.

Van Gogh maga is nagyon tudatosan használta fel a festészet anyagait az alkotói munkájában.

Pontosan tisztában volt azzal, hogy a különböző anyagokkal milyen hatásokat érhet el.

Az impasto technikájának egyik lényege is éppen ezeknek az anyagoknak a megfelelő manipulálásában rejlik.

MIlyen színeket használt Van Gogh a festészetben? Milyen tudatosság rejlett a színhasználata mögött?

Van Gogh színei 

Van Gogh feljegyzéseiből tudjuk, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetett a megfelelő színek használatára. Ugyancsak fontos volt számára a festék minősége is.

Rengeteget vizsgálta, kutatta az egyes színek tulajdonságait, és egymásra gyakorolt hatásait.

Ezt a tudást aztán természetesen felhasználta az alkotó folyamataiban is.

Van Gogh tehát rendkívüli tudatossággal használta a színeket, és minden amit a képein láthatunk egy következetes és megfontolt  intellektuális folyamat végeredménye.

 

2. videó, Van Gogh művészettörténeti jelentősége

Ebben a rövid videóban elmagyarázom, miért is volt Van Gogh olyan nagy jelentőségű a művészettörténet szempontjából…

Kitartás

Ha egy szóval kellene jellemezni Van Goghot, akkor azt is mondhatnánk, hogy mérhetetlen kitartás jellemezte, amelynek fontos szerepe volt, hogy képes legyen a festészetben eljutni oda, ahová végül is került.

Mit tanulhatunk Van Goghtól? Hogyan profitálhatunk abból, hogy megismerjük őt?

A követendő példa

Van Gogh kitartó állhatatossága, amelynek köszönhetően megküzdött minden nehézséggel, akadállyal melyet az élet elállított, sok szempontból követendő példa lehet napjaink alkotói számára is.

A Holland mester felismerte a saját hiányosságait a festészet terén, és kitartó munkával próbálta ezeket kiküszöbölni.

Folyamatosan képezte önmagát, állandóan kísérletezgetett azon igyekezve, hogy fejlessze a festészeti technikáját és tudását.

Ez a tudásszomj hajtotta egész pályája folyamán.Kitartása becsülendő és egyenesen példaértékű, korunk festőgeberációjának is.

3. videó, Vajon Van Gogh művész volt, vagy csak őrült?

A videóban beszélek pár szót Van Gogh művészetéről és pár mondatban elemezzük a Csillagos Égbolt c. festményt.

Technika

A technika megismerése teszi lehetővé, hogy olyan különleges képi és vizuális hatásokat hozzunk létre, mint amellyel Van gogh is alkotta festményeit

Van Gogh technikája az egyik legérdekesebb festőtechnika, melyet festők ezrei kutatnak és próbálgatnak szerte a világban

Van Gogh festőtechnikája

Van Gogh festőtechnikája nagyon különleges. Egyszerre van benne jelen a lendület és a kimértség. A faktúrája fantasztikus gesztusokat tár elénk, melyek a szabályos, kontrollált, monoton ecsetvonásokkal keveredve csodálatosan változatos vizuális élményt tár a néző elé.

Az impasto technika alkalmazásának egyik legszebb történelmi példáját tája elénk Van Gogh festészete. A Holland mester kitűnően értette a festékek áramlásának tulajdonságait, és a manipulálásuknak különböző módozatait egyaránt.

Ez a tudás eredményezte hogy festményei erősen plasztikusak, a színfoltjai pedig szinte tapintható textúrákból állnak.

Egyedüölálló technikájának alkalmazásával elérhetővé válik ez a fajta látványos képalkotás mely jellemző volt a Holland mesterre.

4. videó

Van Gogh álthatatossága

Ebben a videóban kifejtem miben mutathat nekünk, a mai kor alkotóinak jó példát Van Gogh…

Tanulj Festészetet Online!

Tanulj kényelmesen, otthonodban, a saját időbeosztásod és tempód szerint, kötöttségek nélkül!

Mi az az Online Festőtanfolyam?

A lényeg, hogy a tananyagot fizetés után egy online oktatási felületen tudod elérni.

A tananyag fotókkal illusztrált elméleti anyagból, gyakorló feladatokból és olyan oktatóvideókból áll, ahol egy-egy festmény megfestését demonstrálom neked lépésről-lépésre, elejétől a végéíg. Közben természetesen instrukciókat adva, kommentálom is, hogy mit miért csinálok.

A tanfolyamon a fent bemutatott festményeket fogjuk lemásolni, megismerve ezzel Munkácsy festőtechnikáit.

Miért jó online tanulni? Mert nincs időhöz és helyhez kötve. Akkor és ott olvasod, vagy nézed a tananyagot amikor és ahol éppen neked alkalmas. Csak internet kapcsolat kell hozzá és valamilyen internetet megjelenítő készülék. Ez lehet Okos TV, Asztali számítógép, Laptop, Tablett, vagy akár egy Okostelefon is.

Tipp:

Az elméleti tananyagot pl. kényelmesen egy fotelben ülve is el tudjuk olvasni egy tablettel, okostelefonnal. A festéshez pedig a számítógép, vagy éppen okos tv mellé állítsuk a festőállványunkat és kövessük lépésről lépésre a demonstráló videót, így fessük meg a képeket. Ha megakadunk akkor megállítjuk a videót, vagy ahányszor csak akarjuk az egyes részeket vissza is tekerhetjük.

Van e határidő? Nincs semmilyen határidő, a megvásárolt tananyaghoz örökös hozzáférést kapsz, a tanulást bármikor megszakíthatod, vagy folytathatod, visszanézheted a tananyagot akár évek múlva is.

Szeretnéd te is megfesteni a lenti képeket? Megismerve Van Gogh által a képeken alkalmazott technikákat?

Jó hírem van! Az Online Festőtanfolyamon megfestjük ezeket a képeket!

Tarts velünk te is!

A legkényelmesebb tanulási mód, az otthoni tanulás!

Így néz ki ha online oktatóvideó segítségével festesz

a lenti képeket festjük majd meg a tanfolyamon

Mesterünk

„A KINVA ART AKADÉMIA  oktatója:

Nagy Krisztián – KINVA

 

KINVA Saáry Zoltán tanítványaként kezdett a festészettel foglalkozni. Mestere útmutatásait a saját kísérletezgetésekkel, és  egyéb autodidakta tanulási módszerekkel egészítette ki.

Több külföldi online festőtanfolyamot elvégezve, és Angol nyelvű szakkönyveket fordítgatva jutott el odáig, hogy végül a saját módszereinek fejlesztésébe kezdhetett.

Innen jött az online oktatás módszere is, hiszen látta a Nyugati festők példáját, és résztvevőként maga is megtapasztalhatta ennek az új oktatási módszernek a hasznosságát, előnyeit.

Szenvedélyesen kutatja a Régi Mesterek titkait, feltárja és kipróbálja azokat a festőtechnikákat, melyeket ők alkalmaztak a művészettörténet folyamán.

Továbbá sokat kísérletezik a festészet anyagainak, festőszereknek, festékeknek a házilagos előállításával is, ezzel is gyarapítva tudását, és ezen az anyagok alkalmazásával a saját technikáját tökéletesíti.

Ha többet szeretnél megtudni, mesterünkről, akkor az alábbi gombra kattintva megnézheted a kinvafestmenyek.com oldalon található, személyes blogját és alkotásait is itt tekintheted meg.”

 

 

 

 

A tanítványok írták

Legtöbb művész igyekszik úgy átadni a tudását, hogy a titkok azért megmaradjanak. Én tíz éve alkotok rendszeresen, sok nemzetközi tanfolyamon részt vettem kevés olyan önzetlen művésszel találkoztam, mint Krisztiánt, ő nem tartja meg a tudását, hanem megosztja az összes tapasztalatát. Tanfolyamai részletesek, információban, tudásban gazdagok. Szeretettel ajánlom ?

Karsay Ildikó

Krisztián fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy mi minél többet tudjunk a festészetről, akár a gyakorlatban. Akadémiája az első online oktatóoldal ahol festészetet tanulhattok, mindenkinek szívből ajánlom, igazi megtérülő befektetés a saját kreativitásodba!

Burján Aster Eszter

AsterGlass Design: az üvegre festett világ

Értékrendem

A KINVA ART filozófiája az én személyes alkotói és oktatói értékrendem az alábbi 5 pillérre épül. Ez az 5 vezérelv az amely meghatározza az alkotói és oktatói tevékenységemet.

Az egyén tisztelete

Hiszem, hogy minden ember egy önáló, szuverén személyiség és mindenkinek joga van azzal foglalkoznia amivel csak szeretne. Az alkotói tevékenység nem kiváltság, hanem egyéni választás lehetősége. Iskolai végzettségtől és intellektustól függetlenül, mindenkinek joga van, festeni, alkotó munkát végezni, hiszen az ember az alkotásra lett teremtve. Ezt a jogot nem veheti el tőlünk senki, arra hivatkozva sem, hogy pl. csak egy bizonyos rétegnek lehet köze a művészet létrehozásához, vagy megértéséhez.

A mesterség tisztelete

A festészet eredendően mindíg is mesterség volt a múltban, és mesterség napjainkban is. Mint minden szakmában, itt is vannak kötelező ismeretanyagok, mint pl. anyagismeret, színtan, festőtechnikai ismeretek stb. Nem értek egyet azzal, hogy felelőtlenül, mindennel festünk aminek színe van és ragad, és nem foglalkozunk a képek tartósságával, jövőjével. Azzal sem értek egyet, hogy a haladás szellemében, el kell vetni a klasszikus realista festészet ábrázolási formáit, értékrendjét. Azzal sem tudok azonosulni, hogy ami klasszikus, vagy realista és nem modern, az értéktelen, giccs stb.!

A hagyományok tisztelete

Úgy gondolom, hogy nem szabad hagyni, hogy a régi mesterek tudása, és hagyományai feledésbe merüljenek. Ez a tudás része a festészet egyetemes ismeretanyagának, és minden amit ma tudunk a festészetről ezen alapokon nyugszik. Ezt a tudást nem elvetni, elfeledni kell, hanem magunkévá tenni és ápolni, fejleszteni.

A minőség tisztelete

Az a véleményem, hogy függetlenül attól, hogy az alkotó kezdő amatőr vagy tapasztalt profi, egy műnek, az alkotójától telhető legjobb minőségűnek kell lennie, tükrözve az aktuális tudásszintjét. A minőséget meghatározza, az alkotó festészeti szakmai tudása, jártassága és a gondolatisága. Egy festménynek érthetőnek, intellektuálisan tartalmasnak, gondolatébresztőnek kell lennie. Egy festmény legyen esztétikus, és legyen képes érzelmek kiváltására a szemlélőből.

A tudás tisztelete

Azt az elvet vallom, hogy életünk végéig tanulunk. Így a tudásunk is életünk végéig gyarapodik. Így van ez a festészet területén is. Ha festészettel foglalkozunk kötelességünk a tudásunkat gyarapítani, és egy bizonyos ponton túl a tudás megosztása is kötelességünkké válik. Ez a szemlélet segítette az emberiséget az egész történelme folyamán. Ha az ember nem gyarapította volna tudását, és a megszerzett tudást nem adta volna tovább akkor ma még mindíg szakócával dobálóznánk. A művészet története is a tudás gyarapításáról és továbbadásáról szól.

Ámos Imre szavai jutnak eszembe, “Egy művésznek a művészete a vallása és a hite, amellyel az emberiséget tiszteli és szolgálja”.

Több mint 10 db oktatóvideó, összesen 5 db teljes festmény végíg festését, elejétől a végéig bemutató videóval, továbbá fotókkal illusztrált szöveges leckékkel. Mikor a videón nézed ahogyan festek az olyan érzés mintha itt ülnél mellettem, és közben te is velem együtt festenél! Csak itt annyiszor állítod meg, tekered vissza a videót ahányszor csak akarod!

FIGYELEM!

A tanfolyam bevezető akciós ára az indulás előtt a készlet erejéig!

5950,- Ft

Ha nem sietsz lemaradsz az akciós árról!

Rendeld meg most, bevezető áron!

Később már 15950,-Ft lesz az ára!

A tanfolyam 2019. március 19.-én este indul!

Az indulás után heti két lecke várható keddi és pénteki napokon a tanfolyam befejezéséig!

Megrendelés Itt!

Vásárlás közben az alábbi fizetési módok közül választhatsz!

Fizethetsz postai pénzesutalvánnyal, paypallal, banki átutalással, bankkártyával és Barion tárcával is!

 

 

A tananyag online zárt felületen érhető el, amihez a fizetést követően kapsz hozzáférést!

A tananyaghoz örökös hozzáférést kapsz, akár évek múlva is újra nézheted és az elvégézse nincs semilyen ütemtervhez, határidőhöz kötve!

Gyakran Ismételt Kérdések

Mit jelent az, hogy online festőtanfolyam?

Az online festőtanfolyam lényege, hogy a tananyag egy zárt online felületen keresztül érhető el. A zárt felülethez a tanfolyam megvásárlását és befizetését követően kapsz hozzáférést.

Miből áll egy ilyen online festőtanfolyam tananyaga?

Az online festőtanfolyamok tananyaga igen összetett. A tatanyag egy része fotókkal illusztrált szöveges tartalomból áll. A tatanyag többi része oktatóvideók formájában tekinthető meg. Vannak un. „rövid” és „hosszú” videók. A rövid videók általában bizonyos technikákat mutatnak be, pl. emberi szem festése, fák festése, impasztó technika alkalmazása portréfestésnél stb. A hosszú videók pedig egy-egy festmény megfestését mutatják be, lépésről-lépésre, elejétől a végéig. Mind a rövid, mind a hosszú videók alatt van narráció is, ahol a videón látható folyamatokat magyarázom.

A megvásárolt tanfolyam anyagához meddig férek hozzá?

A megvásárolt online tanfolyamok anyagához korlátlan ideig lehet hozzáférni. A hozzáférésnek nics időkorlátja.

Kezdőknek vagy haladóknak való a tanfolyam?

A tanfolyamok anyaga úgy lett összeállítva, hogy egyaránt tartalmaz hasznos információkat kezdőknek és haladóknak is. Semmilyen előfeltétele, iskolai végzettség, egyéb követelmény stb. nincs a tanfolyamok elvégzéséhez.

Milyen napszakban, mikor, mennyi időt kell szakítani a tanfolyamon való részvételhez?

Mivel a tanfolyam örökre hozzáférhető, így nincs meghatározva, hogy ki és mikor végzi azt el. Mindenki a saját időbeosztása szerint, a saját tempójában haladhat, hiszen a hozzáférés folyamatos és örökös. Ez így nagyon jó módja a tanulásnak hiszen nem kell sietni, kapkodni, felzárkózni stb. Következésképpen nem lehet lemaradni sem.

A tanfolyammal kapcsolatos kérdéseid…

 

Ha bármilyen további kérdésed van a tanfolyammal kapcsolatosan, akkor azt tedd fel itt alul, a hozzászólások között!

Örömmel válasszolok, és segítek ha tudok!

1 hozzászólás

  1. Fodor Zsolt

    Sziasztok!

    A Van Gogh tanfolyam elérhetősége és ára után érdeklődnék, a kislányom kedvenc festője és szeretném meglepni vele, de a hirdetés már régebbi. Érdeklődöm, hogy él e még a lehetőség?

    Válasz

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .