Munkácsy Mihály születésének 175. évfordulójának alkalmából!

Ezen a héten, 2019. március 12. éjfélig a tanfolyam akciósan vásárolható meg!

A korábbi 25950,- Ft helyett az Akciós ár jelenleg, mindössze:  5950,- Ft

 

Még eddig tart az akció!

Nap

:

Óra

:

Perc

:

mp

Két festő közül mindíg a képzettebb tud jobban festeni!

Képezd magad te is!

Magyarországon először van lehetőséged megtanulni Munkácsy festőtechnikáit egy online festőtanfolyamon!

Munkácsy Mihály Minden idők egyik legnagyobb Magyar festőművésze volt.

Nemcsak a témaválasztása, kompozíciós készsége, technikai képzettsége és színérzéke emelte ki kortársai közül.

Munkácsy a sikereivel is kiemelkedett kora, sőt az utána következő nemzedékek művészei közül is.

Hiszen tudjuk, hogy minden idők 10 legdrágább Magyar festménye között is ott vannak alkotásai.

Munkácsy tehát egymaga megtestesíti a nagy tudású festőmester és a sikeres művész eszményi képet.

Egy Magyar festőnek nincs szüksége másra, csak a Legnagyobb Magyar Festő példájára!

"Csak a legnagyobbakat érdemes példaként állítani önmagunk elé!"

Milyen anyagokat, színeket, eszközöket használt Munkácsy?

Az Online festőtanfolyam választ ad neked a fenti kérdésekre!

Meg akarod ismerni Munkácsy Mihály titkait TE is?

"Mindig a Géniuszoké a legnagyobb tudás a világon!"

Munkácsy Mihály egy Géniusz volt, mégis egész életében tanulta a festészetet!

Még utolsó éveiben is hajlandó volt felülvizsgálni az általa használt anyagokat és technikákat, hogy jobb minőségű alkotásokat hozhasson létre.

A Géniuszok viszik előbbre a világot. Ők azok akik minden területen, új utakat keresnek és találnak, és ezeket meg is ismertetik a világgal!

Mert az igazi mesterek sohasem elégedettek önmagukkal. Mindíg a tudást keresik, és mindíg hajlandóak újat tanulni.

Egy Magyar festő ha tanulni akar, akkor nem kell kevesebbel beérnie mint A Magyar Festő Géniusz példájával!

Milyen technikákat használt az alkotói folyamataiban Munkácsy?

Az Online festőtanfolyam választ ad neked a fenti kérdésekre!

Szeretnéd megismerni Munkácsy Mihály festőtechnikáit TE is?

#

Miért szeretjük Munkácsy Mihályt?

Néhány gondolat a művészről, nézd meg a videót!

Munkácsy Mihály – A köpülő asszony

A „Köpülő asszony”-ban érzékelhetjük leginkább Munkácsynak a néphez való viszonyát, azt a bennfentességet, helyzetismeretet, ahogyan a szegények sorsa felől tájékozódott, s ahogyan gyakorlott szemmel fölmérte körülményeiket, nehézségeiket, bánataikat.

A külföldi művészettörténészeknek minden okuk megvolt arra, hogy Munkácsytól főként a „Köpülő asszony”-t reprodukálják, s a „Siralomház” helyett egyre többen a szűkszavú kétalakos ábrázolásban véljék mesterünk művészetének jellegzetességeit a legtöményebben kimutathatni.

Szeretnéd te is megfesteni ezt a képet? Megismerve Munkácsy által a képen alkalmazott technikákat?

Jó hírem van! Az Online Festőtanfolyamon megfestjük ezt a képet!

Köpülő asszony

Rőzsehordó

Munkácsy Mihály – A Rőzsehordó

Rőzsehordó erdei út szélén ülő, piros fejkendős, fáradt mozdulatú asszony, hátán rőzseköteggel. A mélyzöld erdő előtere rózsaszín-sárgás, agyagos út, melynek két széle fűvel fedett. Könnyű volna azt gondolni, hogy a piros kendő és mögötte a zöld erdő a kiegészítő színek hajlékonyságával illeszkednek.

Kiegészítő színek a piros és a zöld, valamint a kék és a sárga. Ezek egymás mellett alkalmazva, fokozzák egymás színerejét, hatását. Legnagyobb színerővel bír a piros és egy kevés belőle uralkodhat a képen. Ilyen olcsó eszközökhöz Munkácsy soha nem nyúlt. A zöldnek a mélye, a pirosnak a tartott hangja és a fehér blúz adják e képnek igazi Munkácsys színjellegét.

Szeretnéd te is megfesteni ezt a képet? Megismerve Munkácsy által a képen alkalmazott technikákat?

Jó hírem van! Az Online Festőtanfolyamon megfestjük ezt a képet!

Munkácsy Mihály – Ásító inas

…Düsseldorfban ahoz is hozzászokni, hogy az egész képet végig modellek után fesse meg. Ezt látjuk az Ásító inasnál, akit hajnalfakadásra ágyából kivertek, nagyot nyújtózkodik, mélyet ásít, s ha jól megnézzük e kitűnő kifejező mozgás ábrázolását önkéntelenül utánozzuk, a belső elmerülés, az együttérzés hatása alatt.

Ha viszont a reprezentáció valamilyen külsőleg is megfogható karakterrel, pszichológiai érzékkel párosulhatott,  akkor Munkácsy a legjobbat nyújtotta. A lélekrajzot megfoghatóbbá tevő jegyek keresése számára fontos inspiráló erő volt, az irodalmi jellegű külsőségek meglódították fantáziáját és ecsetjét. De mivel egy arckép igen kevéssé alkalmas arra, hogy az irodalmi indítékok rajta érvényesülhessenek, Munkácsy fantáziája is az emberi arc szűk területére korlátozódott, és a festői kifejezés klasszikus fegyelmére kényszerült.

Ezt az esetet példázza már az első jelentős, Düsseldorfban festett életképhez, az Ásító inashoz készült fejtanulmány is, amely mint karakterportré sokkal többet mond el Munkácsy asztalosinaskodásának emlékeiből, mint az egész alakos változat.

Szeretnéd te is megfesteni ezt a képet? Megismerve Munkácsy által a képen alkalmazott technikákat?

Jó hírem van! Az Online Festőtanfolyamon megfestjük ezt a képet!

Az ásító inas

Fasor emeletes házzal

Munkácsy Mihály – Fasor emeletes házzal

Munkácsy már egész fiatalon számos tájképet festett, bár kezdetben szükségét érezte valamilyen életképi motívum beiktatásának. Később, ezek a járulékos elemek elmaradtak, vagy jelentéktelenné váltak. A leíróábrázolás helyét pedig átvette a romantikus hangulatú expresszív látványépítés.Lendületes színfoltok, ragyogó vagy mélyen zengő zöldek,buja barnák, rózsaszínek állnak össze koherens tájképekké, azt a benyomást keltve a nézőben, hogy Munkácsy tájképfestés közben érezte legjobban magát. Ilyenkor nem kötötték megrendelői elvárások, nem kellett ragaszkodnia egy konkrét motívumhoz, vagy az eldolgozott firnisszázshoz,mondhatni, festhetett, ahogy az ecsetjén kifért.Éppen ez árulja el róla a legtöbbet: nem csak hihetetlen színérzékét, virtuóz ecsetkezelését mutatják meg e képek, hanem gazdag érzelmi világát, annak mélységeivel és finom árnyalataival együtt. És a tiszta örömöt, melynek átélésére a borongós naplementék és homályos erdei ösvények festője igencsak képes volt.

Szeretnéd te is megfesteni ezt a képet? Megismerve Munkácsy által a képen alkalmazott technikákat?

Jó hírem van! Az Online Festőtanfolyamon megfestjük ezt a képet!

Munkácsy Mihály – Virágcsendélet

Munkácsy legkorábbi virágcsendélete 1876-ban keletkezett és sokkal visszafogottabb, klasszicizálóbb, mint pár évvel később festett társai. (Ma egy luxemburgi magángyűjtemény darabja, reprodukcióját lásd: Joseph Kohnen: Munkácsy und Luxemburg, 1984. p.158). Ennek magyarázata lehet, hogy Munkácsy csak 1877-78-ban kezdte tanulmányozni a németalföldi festőket, feltehetően Hans Sedelmeyer bécsi származású műkereskedő hatására, aki szinte kizárólag régi mesterek képeivel kereskedett és a fiatal magyar festőre is „régiessége” okán figyelt fel.

A Milton kiemelkedő sikere után olyan tíz évre szóló szerződést kötött vele, amelyben benne foglaltatott, hogy a következő évtizedek képeinek témáját közösen választják ki, így elképzelhető, hogy Munkácsy Sedelmeyer javaslatára fordított nagyobb figyelmet ez iránt a korábban számára érdektelen műfaj iránt. Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy a ma ismert virágcsendéletek zöme nem szerepel a Sedelemyernek átadott műveket listázó Számlakönyvben, hanem, feltehetően a festő ajándéka képpen barátai, ismerősei tulajdonába került. így például, az egyik legszebb, a lírai hangulatú Nyár (1881, Végvári 316.) eleve Madame Chaplinnek készült, nagyjából akkor, amikor az asszony nemrégiben aukcionált szép arcképe.

Szeretnéd te is megfesteni ezt a képet? Megismerve Munkácsy által a képen alkalmazott technikákat?

Jó hírem van! Az Online Festőtanfolyamon megfestjük ezt a képet!

Virágcsendélet

Teát öntő nő

Munkácsy Mihály – Teát öntő nő

A kis Jeanne című képhez sok tekintetben hasonló Teát öntő nő egy fekete-fehér fotó alapján volt eddig ismeretes a kutatók számára. Bár nem zárható ki, hogy valamelyik korábbi Munkácsy-kiállításon szerepelt, a katalógusok hiányos adatközlése lehetetlenné teszi az azonosítást. Az elegáns, könnyed ecsetkezeléssel megfestett tanulmány Munkácsy egyik legszebb szalonképéhez, a Délutáni látogatás- hoz készült. Mindeddig magángyűjteményben őrizték, egyetlen fotója az Új Magyar Képtár fotótárában található (ma a Magyar Nemzeti Galéria dokumentumgyűjteményében). Ezt reprodukálta Végvári Lajos 1958-as Munkácsy Mihály élete és művei című monográfiájának XCIV. tábláján. A most aukcióra kerülő kép azonban messze felülmúlja a reprodukció keltette várakozásokat is. Festésmódja Munkácsy legjobb korszakának sajátosságait mutatja, azt az egyszerre spontán és mégis tudatos alkotásmódot, amely elsősorban vázlatainak és tanulmányainak jellemzője.

Szeretnéd te is megfesteni ezt a képet? Megismerve Munkácsy által a képen alkalmazott technikákat?

Jó hírem van! Az Online Festőtanfolyamon megfestjük ezt a képet!

Tanulj Festészetet Online!

Tanulj kényelmesen, otthonodban, a saját időbeosztásod és tempód szerint, kötöttségek nélkül!

Mi az az Online Festőtanfolyam?

A lényeg, hogy a tananyagot fizetés után egy online oktatási felületen tudod elérni.

A tananyag fotókkal illusztrált elméleti anyagból, gyakorló feladatokból és olyan oktatóvideókból áll, ahol egy-egy festmény megfestését demonstrálom neked lépésről-lépésre, elejétől a végéíg. Közben természetesen instrukciókat adva, kommentálom is, hogy mit miért csinálok.

A tanfolyamon a fent bemutatott festményeket fogjuk lemásolni, megismerve ezzel Munkácsy festőtechnikáit.

Miért jó online tanulni? Mert nincs időhöz és helyhez kötve. Akkor és ott olvasod, vagy nézed a tananyagot amikor és ahol éppen neked alkalmas. Csak internet kapcsolat kell hozzá és valamilyen internetet megjelenítő készülék. Ez lehet Okos TV, Asztali számítógép, Laptop, Tablett, vagy akár egy Okostelefon is.

Tipp:

Az elméleti tananyagot pl. kényelmesen egy fotelben ülve is el tudjuk olvasni egy tablettel, okostelefonnal. A festéshez pedig a számítógép, vagy éppen okos tv mellé állítsuk a festőállványunkat és kövessük lépésről lépésre a demonstráló videót, így fessük meg a képeket. Ha megakadunk akkor megállítjuk a videót, vagy ahányszor csak akarjuk az egyes részeket vissza is tekerhetjük.

Van e határidő? Nincs semmilyen határidő, a megvásárolt tananyaghoz örökös hozzáférést kapsz, a tanulást bármikor megszakíthatod, vagy folytathatod, visszanézheted a tananyagot akár évek múlva is.

Szeretnéd te is megfesteni a fenti képeket? Megismerve Munkácsy által a képen alkalmazott technikákat?

Jó hírem van! Az Online Festőtanfolyamon megfestjük ezeket a képeket!

Tarts velünk te is!

A legkényelmesebb tanulási mód, az otthoni tanulás!

Így néz ki ha online oktatóvideó segítségével festesz

Legyél Tagja a KINVA ART Akadémiának!

Csatlakozz a több mint 400 főt összefogó online tanulóközösségünkhöz! Ahol a tagok egymást támogatva segítik egymás fejlődését!
Csatlakozom!

Valódi Emberek

Valódi vélemények
Ők azok akik már évek óta követnek és fejlődnek a segítségemmel.

Nagyon örülök, hogy rátalátam erre a minden szempontból kiváló szinvonalú oldalra. Nagyon jól érzem itt magam. Sokat jelent, hogy olyan csoportban lehetek ahol mindenkinek kedvenc időtötése a festegetés. Úgy érzem, sokat fejlődtem amióta részt veszek a tanfolyamokon. Rendkívül precíz, részletes elméleti oktatásban részesülünk és nagy segítséget jelentenek a részletes magyarázattal ellátott videók is. Szeretem, hogy a saját időbeosztásomnak megfelelőn haladhatok, mert a különböző tanfolyami anyagaimat bármikor elérhetem. Nagyon kedves, segítőkész csoporttársaim vannak akik szivesen osztják meg tapasztalataikat. Remélem, hogy egyszer sikerül eljutnom a festőáborba is, ahol szeméyesen is megismerkedhetek a mesterükkel és a csoport tagjaival.

Szathmáryné Éva

Krisztián fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy mi minél többet tudjunk a festészetről, akár a gyakorlatban. Akadémiája az első online oktatóoldal ahol festészetet tanulhattok, mindenkinek szívből ajánlom, igazi megtérülő befektetés a saját kreativitásodba!

Burján Aster Eszter

AsterGlass Design: az üvegre festett világ

Legtöbb művész igyekszik úgy átadni a tudását, hogy a titkok azért megmaradjanak. Én tíz éve alkotok rendszeresen, sok nemzetközi tanfolyamon részt vettem kevés olyan önzetlen művésszel találkoztam, mint Krisztiánt, ő nem tartja meg a tudását, hanem megosztja az összes tapasztalatát. Tanfolyamai részletesek, információban, tudásban gazdagok. Szeretettel ajánlom 🙂

Karsay Ildikó

#

Itt egy vicces, aranyos kis videó, az én történetem!

Ezt látnod kell!

Eljött tehát a választás pillanata!

Most döntsd el, hogy velünk tartasz e, avagy sem!

A tanfolyam teljes ára: 25950,- Ft

Miért érdemes rám hallgatni ha Online Festészet Tanulásáról van szó?

Azért hallgass rám, mert 2009-óta oktatom a festészetet és 2014 szeptembere óta, tehát éppen 3 éve pedig Hazánkban egyedülálló módon, Online Festőtanfolyamokon is oktatom. Az általam alapított KINVA ART Akadémia Online Festőtanfolyamain, eddig több mint 800 embert oktattam, és oktatok ma is festészetre. Ahogyan az alábbi hozzászólásokban is olvashatod, a tanítványaim eredményesek azzal a módszerrel, ahogyan én oktatom őket. A módszert saját magam állítottam össze, ezek részben olyan technikák melyeket a hazai festők is tanulnak és alkalmaznak, részben olyan módszerek melyeket Nyugat-Európai és Amerikai festők tanulnak, harmadrészt pedig általam kitalált eljárások.

Ezenkívül egy csodálatos közösségnek is tagja lehetsz, hiszen az Online Tanítványaim egy 440 főt számláló facebook csoportba tömörültek, ahol egymást támogatják a KINVA ART Akadémia tananyagainak elsajátításában, a festészet tanulásában. A csoport un. facebook Titkos Zárt csoport, amihez csak a tanítványok tudnak csatlakozni. Ebben a csoportban minden a festészetről, a KINVA ART tananyagokról és egymás segítéséről szól.

Ha te most szeretnél elkezdeni festészetet tanulni, vagy ha már haladó festő vagy de szeretnéd magadat továbbképezni, új technikákat tanulni, akkor neked itt a helyed, hiszen Magyarországon nincs még egy olyan festőiskola, ahol ekkora tudásanyag állna rendelkezésedre!

Szeretettel várlak Téged is a tanfolyamon, és a közösségünkben!

Nagy Krisztián - KINVA egy Írországi Plein Air festés közben